Besplatna pravna i psihološka pomoć za novinare –  European endowment for democracy Cilj je unaprijediti profesionalizam novinara , bezbjednost i pravnu sigurnost novinara i drugih medijskih ...

ZA VIŠE INFORMACIJA O PRAVIMA, PROPISIMA I KODEKSU NOVINARA, PREUZMITE PDF PREZENTACIJE NA SLEDEĆIM LINKOVIMA: Zakon o medijima Kodeks novinara Crne Gore Evropska konvencija o ljudskim ...
Učitaj više

Video

Učitaj video sadržaj
Watch the video