Misija


Društvo profesinalnih novinara Crne Gore osnovano je s ciljem ostvarivanja profesionalnih interesa, eticnosti i zaštite slobode javnog izražavanja, promovisanje Ustavom garantovanog prava javnosti da bude informisana o svim zbivanjima u društvu, te prava svake osobe na slobodu izražavanja I mišljenja, cuvanja ugleda i dostojanstva profesije , zaštite profesionalnog položaja I ugleda novinara, fotoreportera, snimatelja.