Završen konkurs za izradu priloga u vezi nasilja nad novinarima

 
Na Konkurs za izradu novinarskih priča, na temu napada na novinare, pristiglo je 14 prijava.  Komisija DPNCG-a za ocijenu predloga izabraće 10 najboljih i obavjestiti zainteresovane kolege.
 
Između ostalog, cijenićemo uticaj koji bi tekst/prilog mogao imati u slučajevima napada na novinare, vodićemo računa da oni budu objavljeni u različitim medijima koji poštuju Kodeks novinara/novinarki.
 
Pravo učešća na konkursu imali su novinarke i novinare iz medija registrovanih u Crnoj Gori (nacionalnih i lokalnih) kao i onih koji imaju dopisništva u Crnoj Gori. Prijava je trebalo da sadrži predlog teme koju žele obraditi, a kojom adresiraju i/ili probematizuju nasilje nad novinarima, uz jasno isticanje načina na koji se istraživanje o temi namjerava sprovesti, ko bi mogli biti potencijalni sagovornici/e i na koji način bi to uticalo na unaprijeđenje procesuiranja slučajeva ili sprovođenja preporuka Komisije za praćenje istraga napada na novinare.

Cilj konkursa je da i ovim putem doprinesemo pravičnom zadovoljenju žrtava napada i prijetnji, odnosno njihovih porodica, kao i da pomognemo u sprovođenju preporuka Komisije za praćenje istraga napada na novinare.

Tekstovi mogu biti za štampana izdanja i internetske publikacije, kao i tekstovi koji bi poslužili za produkciju TV ili radio priloga/emisije.

Kako bismo unaprijedili izvještavanje novinara u skladu sa novim metodama i podstakli rješavanje slučajeva nasilja nad novinarima, tekstovi će biti bazirani na novinarstvu orijentisanog ka rešenjima (SoJo - Solution Journalism) odnosno da se izvještava o rješenju za određeni problem za koji postoje dokazi da djeluju, načinima pokretanja i djelovanja tog rješenja i uz potencijalna objašnjenja o njegovim ograničenjima.

Izradu tekstova će pratiti urednica, a predviđen honorar teksta ili priloga je 300 eura u bruto iznosu.

Tekstovi će biti objavljeni u različitim medijima, na sajtovima DPNCG-a i UZOR-a, dok će njihovi ključni djelovi biti objavljeni na društvenim mrežama.

Konkurs “Priče koje doprinose rješavanju napada na novinare” se organizuje u okviru projekta “Efektivna prevencija i zaštita novinara u Crnoj Gori” koji zajednički sprovode Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) u saradnji sa Hanns Seidel fondacijom uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) posredstvom Delegacije EU u Podgorici.