DPNCG: Policija pažljivije da postupa u slucaju bezbjednosne procjene novinara

Povodom poziva Uprave policije redakcijama da dostave spiskove novinara koji prate kriminal kako bi se uradila procjena da li su oni bezbjednosno ugroženi, Društvo profesionalnih novinara Crne Gore apelovalo je da "mediji i novinari razmisle šta to podrazumjeva i da li su spremni na takav rizik".

"Bezbjednosna procjena znaci da ce svakog novinara Agencija za nacionalnu bezbjednost ciji je to posao, na zahjtev UP, detaljno provjeriti – od licnog života do novinarskih kontakata. To može predstavljati kompromitovanje novinarskih izvora i povredu licnih prava i sloboda, što je jedan od standarda koji garantuje Evropski sud za ljudska prava. Za tako nešto trebalo bi tražiti saglasnost svakog novinara, a nikako grupno provjeravati trecinu medijske zajednice sa obrazloženjem da policija treba da radi svoj posao", navodi se u saopštenju DPNCG.

Dodaju da policija prva vodi racuna o zaštiti identiteta svojih službenika i doušnika i da je Komisiji za istrage napada na novinare dostavljala djelimicne podatke o istragama ugroženosti novinara, zatamnjujuci njihova imena.

"Zato bi morala da ima malo više senzitivnosti kada su u pitanju prava i integritet novinara. Procjena bezbjednosti zahtjeva licnu saglasnost i nikako se ne može ograniciti samo na kolege koje prate kriminal. Zato apelujemo da novinari i redakcije dobro razmisle i konsultuju pravnike prije nego Upravi policije dostave tražene spiskove".

Iz DNPCG isticu da je postupanje UP kada je u pitanju bezbjednost novinara do sada bio takav da "više prostora ostavlja da sumnjamo, nego da vjerujemo u dobre namjere".

"Ponovljeni napadi na naše kolege Oliveru Lakic i Tufika Softica, te zataškavanje istrage u slucaju Mladena Stojovica, jasni su argumenti da oni, ako ni tužioci, nijesu radili posao kako treba. Takode i narušavanje novinarskih izvora u slucaju Vladimira Otaševica i postupanje mimo naloga tužioca, što je potvrdio i Savjet za gradansku kontrolu rada policije, razlozi su da policiji ne treba dati odriješene ruke kada su novinari u pitanju. Uostalom, trebalo je najprije da sve nas obavijeste šta podrazumjeva bezbjednosna procjene i ostave nam mogucnost da odlucimo, a ne da do sjutra traže da im redakcije dostave spiskove", zakljucuje se u saopštenju.