Zatraženo ukidanje poruge zbog udara na slobodu javne rijeci?

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore dostavilo je  Ministarstvu  pravde sugestije povodom Nacrta Izmjena Krivicnog zakonika Crne Gore, kojima je planirano uvodenje krivicnog djela poruge za komentarisanje odluka sudova i tužilaštava.
Javna rasprava je završena 20.februara.

U stavu upucenom Ministarstvu izražava se zabrinutost zbog clana kojim je propisano uvodenje krivicnog dijela poruge za sud i tužilaštvo, posebmo jer je zbog toga propisana i zatvorska kazna.
"Naime, Clanom 29 Nacrta u odnosu na clan 396a KZ-a Ometanje pravde, smatramo sprjecavanjem agrumentovane kritike javnosti.
Predložena rješenja mogu otvoriti prostor za ugrožavanje sloboda izražavanja, kao jedne od temeljnih osnova demokratskog društva. Nesporno je da su nezavisnost i samostalnost pravosuda važni, ali se ne bi smjelo zabraniti analiziranje njihovih odluka sa aspekta prava javnosti da zna.
Posebno nas zabrinjava cinjenica da je predvidena zatvorska kazna za one koji “javno izlože poruzi sud I tužilaštvo”, a što je preširoka formulacija i podložna licnom tumacenju onih koji o tome odlucuju. A to ce biti upravo sudije I tužioci o kojima je i rijec u spornom clanu.
Krivicna djela uvrede I klevete su izbacena iz KZ-a prije pet godina na preporuku Evropske Unije I smatramo da je ovakav clan upravo vracanje krivicne odgovornosti I potenciranje autocenzure u radu novinara.
Ovo je posebno važno jer je u Skupštinskoj proceduri Predlog Izmjena Zakona o obligacionim odnosima koji stvara pretpostavke za efikasniju gradansku zaštitu onih koji smatraju da su povrijedena prava njihove licnosti.
Prema tome, smatramo da stavove
"Ko javno izloži poruzi sud ili državno tužilaštvo,kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci" i " Ko prije donošenja pravosnažne sudske odluke javnom izjavom o postupku koji je u toku prekrši pretpostavku nevinosti ili je javnu izjavu dao u namjeri da  povrijedi nezavisnost suda ili da utice na državnog tužioca u obavljanju njegove funkcije ili da na drugi nacin ozbiljno ometa vodenje krivicnog postupka, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine" treba brisati iz nacrta KZ", navodi se u pismu upucenom Ministarstvu.