Funkcioneri da pokažu veći stepen tolerancije na kritike

 Društvo profesionalnih novinara (DPNCG)  ponovo poziva javne funkcionere da se uzdrže od svake vrste napada, uznemiravanja i onemogućavanja rada novinara, a posebno od „traženja pravde“ pred sudovima zbog analitičkih i istraživačkih tekstova.

Na žalost, ni promjena trodecenijske vlasti nije rezultirala dolaskom mladih političara koji razumiju interes javnosti i ulogu medija. U Crnoj Gori se mediji i dalje doživljavaju samo kao sredstvo prenošenja njihovih poruka, dok retko ko razumije obavezu analitičkog novinarstva čiji je cilj da upozori na društvene anomalije.

Novinari se tako često tretiraju kao „nosači“ mikrofona i kamera, nužno zlo preko koga se plasiraju interesi. To da je novinarstvo (koje poštuje etičke standarde) posao od javnog značaja, na žalost političari ne znaju ili je mali broj onih koji o tome promišlja.

Takvoj klimi ne doprinosi na žalost ni sama Vlada, čiji zvaničnici treba da prodju ozbiljne edukacije kada je u pitanju sloboda izražavanja. Nedopustivo je uvijek bilo otimati novinarima sredstva za rad, cenzurisati ih, omalovažavati ih i huškati na njih. Kao posljedicu smo imali napade i prijetnje, od kojih na žalost brojni i najteži nijesu riješeni.

Moramo podsjetiti ministre, lokalne zvaničnike i sve javne funkcionere da je standard Evropskog suda za ljudska prava i slobode da se štiti sloboda izražavanja i da su oni dužni da trpe veći stepen kritike.

Sloboda izražavanja podrazumeva pravo na javnu diskusiju o pitanjima od opšteg interesa, a izbor funkcionera na najviše državne funkcije jeste opšti interes i kao takav podliježe javnoj debati. Otuda je i obaveza lica koja istupaju u javnom svojstvu da prihvate šire granice kritike i pokažu veći stepen tolerancije (Evropski sud za ljudska prava – slučaj Jeruzalem protiv Austrije, broj predstavke 26958/95). 

Zato očekujemo da se prekine sa otimanjem telefona, podnošenjem tužbi, optužbama o podmićenim novinarima bez ikakvih dokaza o tome, ignorisanjem zahtjeva za slobodan pristup informacijama, ćutanjem na upite redakcija, onemogućavanjem novinara da udju u “štićene zgrade”…

 DPNCG poziva kolege novinarke i novinare, snimatelje, fotoreportere, da nam se obrate za pravnu pomoć u svim ovakvim i drugim slučajevima.