Država obavezna da kazni napadače na novinare

                    

Danas je Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, a odluku o tome donijele su ranije rezolucijom Ujedinjene nacije. Tog dana se sve svjetske vlade pozivaju na odgovornost za nekažnjavanje napada na novinare.

Negovanjem kulture nekažnjavosti napada na novinare, što je na žalost dugogodišnja praksa u Crnoj Gori,  kreira se prostor za sprječavanje slobode govora i izražavanja i  ograničavanje javne debate.

Političku odgovnost za to snosi vlast, jer se nekažnjavanjem napada na novinare stvara osećaj straha pa su se mnoge kolege - žrtve napada i prijetnji, povukle iz istraživačkog novinarstva, neki imaju policijsku zaštitu, dok su za neke u toku  bezbjednosne provjere.

Dio Medijske strategije,koju je usvojila prethodna Vlada, sadrži i odredbe koje bi trebalo da unaprede istraživanje napada i odgovornost za dosadašnje propuste, ali kao što znamo – da  li će se to desiti zavisi od političkih i pravosudnih elita.

DPNCG godinama insistira na odgovornosti tužilaca za propuste – posebno u najtežim slučajevima: ubistva Duška Jovanovića, teških napada na Oliveru Lakić, Tufika Softića, Mladena Stojovića.

Ne zaboravljamo ni nove slučajeve opstruiranja postupka u slučaju Seada Sadikovića, otvaranje postupka protiv Duška Mihailovića,  zanemarivanja slučaja Dragane Šćepanović

Ozbiljan problem, na čijem rješavanju država ne radi, su hajke fantomskih portala na novinare,  koje tužilaštvo ignoriše... O tome svejedoči poslednji slučaj Šćepanović, čiju procjenu bezbjednosti smo tražili. Ona je više od godinu dana meta žutog portala , što očito za tužilaštvo nije zabrinjavajuće jer nas upućuju na privatnu tužbu.

Takođe je govor mržnje na društvenim mrežama i u komentarima na pojedinim portalima zabrinjavajući i neretko je povod za napade na novinare

Crna Gora treba da poštuje preporuke Savjeta Evrope (SE) o zaštiti i bezbjednosti novinara, kojima se i od naše države kao članice SE, očekuje da osnaži zaštitu novinara radom na prevenciji, zaštiti, krivičnom gonjenju (uključujući poseban fokus na nekažnjivost), kao i promovisanju informacija, edukaciji i podizanju svesti.

Posebno,  SE očekuje hitnost krivičnog gonjenja počinilaca napada kako bi se sprječila nekažnjivost i  “odvraćajući efekat” na slobodu izražavanja.

Očekujemo da funkcioneri nove vlasti ne koriste neprimjerene  komentare na račun medija i novinara i shvate važnost slobode izražavanja,  ne promovišući time kulturu da su novinari neprijatelji jer pitaju za njihov rad i odgovornost.