Dan slobode medija: Ne možemo biti zadovoljni

Danas je Svjetski dan slobode medija čiji je smisao podizanje svijesti o značaju slobode medija, te njihovoj ulozi u demokratizaciji društva i zaštiti građanskih prava  i sloboda.

Cilj je da se podsjete nacionalne vlade da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja zagarantovano članom 19 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i slobodama.

Bez obzira na činjenicu da smo kao država formalno napredovali na ljestvici Svjetskog indeksa slobode medija, naše društvo, kao ni dobar dio državnih institucija  i funkcionera još nemaju dovoljno svjesti o važnosti ovog pitanja.

Tako se miješaju nadležnosti izvršne vlasti i tužilaštva, ignoriše obaveza dostupnosti javnih podataka, ne procesuiraju odgovorni za najteže napade na novinare, izbjegava odgovornost za propuste…

Sami novinari i dalje nijesu plaćeni u skladu sa poslom od javnog značaja koji obavljaju, koji je veoma odgovoran i kao takav nosi stres koji ostavlja teške posljedice po naše zdravlje.

Ne zaboravimo neriješeno pitanje samoregulacije, postojanje fantomskih portala preko kojih se vode kampanje protiv neistomišljenika, neodgovornost za nepoštovanje etičkih načela…

Ne možemo biti zadovoljni!!!

Moramo se boriti za svoja prava i za profesiju, za podizanje standarda i odgovornosti za kreiranje javnog mnenja!!!

To je naš posao i naša obaveza, a obaveza Vlade je da nam stvori uslove za to!!!!