Državni tužioci pokazali nezainteresovanost i pasivnost

 

Iako su deklarativno istrage napada na novinare i njihovu imovinu godinama prioritet nadležnih  državnih organa, i dalje u većini slučajeva ne postoji zadovoljenje pravde. To se tiče i jednog ubistva i više predmeta nanošenja teških telesnih povreda novinara, koji su različito krivično kvalifikovani.

Državno tužilaštvo još nije ispunilo preporuke Komisije za istrage napada na novinare, uprkos obavezama iz ključnih pregovaračkih poglavlja i navodima Evropske komisije u Izvještaju za 2022.godinu da nije došlo do pomaka u kritičnim starim slučajevima.

 Društvo profesionalnih novinara je na bazi javno dostupnih podataka, kontakata sa  izvorima i uvida u pojedine predmete, analiziralo nekoliko najtežih neriješenih napada na novinare i ubistvo i sačinilo preporuke i zaključke. Njih ćemo uputiti Državnom tužilaštvu i ostalim nadležnim instnitucijama u očekuvanju da napadi da svi napadi na novinare i imovinu medija budu pravosnažno okončani.

 Analiza je pokazala da su u najtežim predmetima državni tužioci  pokazali neprihvatljivu nezainteresovanost i pasivnost,     pa nijesu izlazili na lice mjesta, nijesu prisustvovali uviđaju, nijesu prisustvovali saslušanjima  osumnjičenih, neke od osumnjičenih saslušavali su sa kašnjenjem od više godina, a neke osumnjičene nikada nijesu ni saslušali. Sa vještačenjem povreda oštećenih i njihovim saslušanjem  takođe se neprimjereno kasnilo.

U svim ovim slučajevima istrage su bile nedjelotvorne, vođenje su uz brojne propuste, nijesu okončane u razumnom roku i postupalo se neblagovremeno, a što je onemogućilo otkrivanje svih izvršilaca i nalogodavaca. Takve istrage suprotne su evropskom standardu koji zahtijeva da ona mora biti vođena hitno i ekspeditivno, na način podoban da dovede do otkrivanja i kažnjavanja svih odgovornih lica, uključujući nalogodavce.

Istrage se nijesu bavile utvrđivanjem povezanosti napada na novinare sa njihovim  radom. Tokom istrage oštećenima nije omogućeno da aktivno učestvuju u postupku i koriste prava koja im zakon garantuje.

U slučaju gdje postoji opravdana sumnja da se radilo o lažnom priznanju izvršenja krivičnog djela, nije izvršena adekvatna istraga da li je lažno priznanje dato da bi podsrekači ili nalogodavci ostali            neotkriveni.

 

Preporuke

 

Vrhovno državno tužilaštvo i rukovodioci državnih tužilaštava treba da izvrše uvid u spise svih predmeta napada na novinare i da utvrde propuste u dosadašnjim istragama. Propuste u svim istragama treba konstatovati bez obzira na mogućnost pokretanja postupaka odgovornosti zbog protoka vremena i nastupanja eventualne zastarjelosti.

U predmetima u kojima istraga još traje rukovodioci državnih tužilaštava treba da razmotre mogućnost davanja obavezujućih uputstava postupajućim tužiocima kako bi istrage dale rezultate i kako bi se okončale u razumnom roku.

U svim predmetima gdje je prekoračen zakonski rok od šest mjeseci za okončanje istrage, neposredno viši državni tužilac treba da traži od postupajućeg državnog tužioca da mu u skladu sa odredbama ZKP-a57 dostavi detaljno izjašnjenje o razlozima zbog kojih istraga nije okončana i da zatim preduzme potrebne mjere da se istraga okonča.

U predmetima u kojima je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja potrebno je utvrditi razloge za nastupanje zastarjelosti, posebno da li se to može pripisati u odgovornost, odnosno propuštanje i neažurnost državnih tužilaca i u skladu sa tim eventualno preduzeti radnje u pravcu utvrđivanja odgovornosti.

Državnim tužiocima koji postupaju u predmetima napada na novinare dati obavezujuće uputstvo da, u saradnji sa oštećenima, utvrde eventualnu povezanost napada na njih sa njihovim profesionalnim radom i da detaljno analiziraju sve tekstove koje su novinari objavili prije napada.

Državnim tužiocima dati obavezujuće uputstvo da uvijek u slučaju napada na novinare i medije izađu na lice mjesta i neposredno rukovode uviđajem, kao i da aktivno sarađuju sa oštećenima i da ih obavještavaju o svim radnjama kojima imaju pravo da prisustvuju.edjelotvorne istrage, neotkrivanje svih izvršilaca i nalogodavaca i nedostatak odgovornosti na strani službenih lica zbog propusta učinjenih tokom istrage, novinare obeshrabruju da se bave istraživačkim novinarstvom. Istovremeno, opada i povjerenje javnosti u sposobnost i spremnost institucija da obezbijede vladavinu prava i žrtvama pruže zaštitu.

Ova analiza je nastala zahvaljujući projeku ,,Mediji za odgovorno društvo" koji je podržan    u   okviru   programa   OCD   u   Crnoj   Gori   -   od   osnovnih   usluga   do oblikovanja politika - M'BASE.  

Brošuru možete preuzeti OVDJE.