Psiho drame za prevazilaženje novinarskog stresa

 

U okviru psihološke podrške novinarima/novinarke Društvo profesionalnih novinara organizovalo je trening  čiji je bio cilj da ojača novinare/novinarke da se lakše nose sa stresom, posebno u eri pandemije i situaciji kada većina teških napada na novinare nije riješena i predstavlja bremen za svakodnevno obavljanje posla.

Po prvi put psihološka podrška uključila je psiho drame, odnosno metod čiji je cilj simulacija stresnih situacija i načina njihovog prevazilaženja.  Psiholog Miloš Bulatović  rekao je  da se kroz interaktivne radionice, u okviru psihodramskog pristupa, pokušava učesnicima pružiti „prorada odrešenih ličnih tema, koje su povezane sa stresorima u radnom okruženju“.

 “Postupak je baziran na scenskoj ekspresiji uz korišćenje dramskih tehnika, sociometrije i grupne dinamike. Na treningu, učesnici su bili podstaknuti da produže i upotpune svoje postupke iz prethodnog iskustva kroz postavku scena, igranje uloga i dramsku self-prezentaciju,” naveo je on.

 Psiho drame su važne zbog svakodnevnog stresa kojim su novinari izloženi, različitih vidova pritiska na poslu, potencijalno konfliktnih situacija i sa tim u vezi nesporazuma u komunikacijama.

 Pored kolektivnih sesija podrške novinarima, oni imaju prilike i da koriste individualne seanse sa psihologom i za taj vid pomoći zainteresovano je sve više kolega. Njihov identitet i razlozi obraćanja, koji svakako moraju biti povezani sa poslom, poverljive je prirode i sa tim je upoznat jedino psiholog.

Ovaj vid podrške DPNCG pruža novinarima i novinarkama već četvrtu godinu, sada zahvaljujući podršci kroz  subgrant u okviru šireg projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika 

Kroz projekat “Mediji z aodgovorno društvo”, koji je podržan kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnesrtvu sa  Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža. Saradnici na projektu su Ministarstvo javne uprave i Ministarstvo Evropskih poslova. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.